Gwarancja GlasWeld

GlasWeld dodatkowo do przysługujących Ci ustawowo praw, udziela gwarancji na wykonane naprawy na cały okres użytkowania przez Ciebie pojazdu.

GlasWeld również gwarantuje, że wszelkie naprawy wykonane przez nas bezproblemowo przejdą badania okresowe.